Popunite aplikaciju za posao:


Nakon što kompletno popunite aplikaciju, kliknite na dugme "Pošalji aplikaciju"


Rezime treba da sadrži informacije o vašem prethodnom školskom i radnom iskustvu (gde, za koga,od kada do kada i šta ste radili) i treba da bude u tekst, word ili PDF fajl formatu.

Dozvoljeni formati fajla su *.txt, *.docx, *.odt, *.pdf, *.zip - u nazivu fajla iskljucivo engleski alfabet i bez praznih mjesta (dozvoljeni samo donja i srednja crta)

Dozvoljeni formati fajla su *.jpg, *.zip, *.pdf - u nazivu fajla iskljucivo engleski alfabet i bez praznih mjesta (dozvoljeni samo donja i srednja crta)

Dozvoljeni formati fajla su *.pdf, *.zip, *.odt, *.docx - u nazivu fajla iskljucivo engleski alfabet i bez praznih mjesta (dozvoljeni samo donja i srednja crta)


AVACOM.me D.O.O

  • Tel: +382 67 301046 (isključivo sms)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Adresa: Tivat, Njegoseva 1